Poznaj naszą ofertę

Profesjonalizm,
jakość, pasja.

Czytaj więcej

Poznaj naszą ofertę

Profesjonalizm,
jakość, pasja.

Czytaj więcej

Najwyższa jakość obsługi prawnej

Doświadczenie, najwyższa jakość obsługi, zaangażowanie oraz otwartość na klienta, są to najważniejsze cechy wyróżniające mnie na rynku prawniczym. Dużą wagę przykładam także do stosowania się do zasad etyki zawodowej, zwłaszcza bezwzględnie dochowując tajemnicy powierzonych mi informacji.

Jasnym jest, że nie można być specjalistą od wszystkiego. Ma to istotne znaczenie w branży prawniczej. Dlatego W ramach świadczonej obsługi prawnej, zapewniam sobie wsparcie doświadczonych prawników w obszarach, w których nie poruszam się na co dzień. Wszystko to sprawia, że obsługę prawną możemy kompleksowo dostosować do Państwa potrzeb. Pozwala to świadczyć szczegółowe wsparcie prawne, na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

 

Oferta

Klienci biznesowi

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kancelaria oferuje klientom korporacyjnym kompleksową obsługę prawną od etapu rozpoczynania działalności gospodarczej, zakładania spółek i ich oddziałów oraz fundacji, stowarzyszeń, jak i bieżącej działalności.

Prowadzimy obsługę prawną niezbędną w bieżącym funkcjonowaniu firmy, w tym m.in.:

 • przygotowywanie opinii i ekspertyz
 • opracowanie analiz prawnych, projektów umów i kontraktów
 • przygotowanie projektów aktów wewnętrznych, tj. regulaminów, uchwał itp.

Obsługa firm obejmuje także prowadzenie negocjacji dotyczących kontraktów. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami administracji, organami podatkowymi, organami egzekucyjnymi, sądami – od przygotowania stosownych dokumentów, po reprezentację procesową. Prowadzimy także windykację należności.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

RODO – zabezpiecz dane osobowe w swojej firmie.

Od lat zajmuję się prawnym zabezpieczeniem danych osobowych. Kancelaria oferuje w tym zakresie:

 • konsultacje – analizę zgodności rozwiązań wykorzystujących dane osobowe
 • przygotowanie dokumentacji związanej z systemem przetwarzania danych osobowych
 • audyty sprawdzające poziom wdrożenia procedur przetwarzania danych osobowych wynikających m.in. z RODO
 • reprezentację w postępowaniach zarówno przed organami władzy publicznej, jak i sądami w sprawach dot. przetwarzania danych osobowych
 • szkolenia na których dzielę się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi wymagań wynikających z przepisów
 • pełnienie funkcji IOD w firmie

REJESTRACJA ZNAKÓW TOWAROWYCH, OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, OBSŁUGA BRANŻY E-COMMERCE

Prowadzę postępowania w sprawach udzielania prawa ochronnego na znaki towarowe przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo własności przemysłowej, w szczególności w zakresie ochrony znaków towarowych, prawo autorskie, regulacje w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także ochrony dóbr osobistych Klientów stanowi jedną z rozwijających się praktyk. Wyzwania przed jakimi stoją Klienci Kancelarii związane z silną konkurencją rynkową, jak i potrzeba wsparcia prawnego dla tzw. start-upów, dała impuls do ciągłego pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie.

Przygotowujemy kompleksowo regulaminy sklepów internetowych, portali internetowych, i aplikacji mobilnych. Prowadzimy sprawy związane ze sporami z użytkownikami portali oraz konsumentami.
Prowadzimy bieżącą obsługę branży e-commerce i branży kreatywnej, w której potrzeba poszanowania i ochrony praw autorskich jest nierzadko kwestią kluczową.

PRAWNA OBSŁUGA GASTRONOMII, HORECA ORAZ PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI

Pomoc prawna, którą proponuję firmom i osobom fizycznym z branży żywnościowej oraz HoReCa, polega przede wszystkim na:

 • analizie umów
 • negocjacjach z kontrahentami w zakresie zawieranych umów
 • sporządzaniu opinii prawnych dotyczących produktów spożywczych, dla których zastosowanie ma ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia – w tym opiniowanie procedur dopuszczania do obrotu produktów spożywczych, opiniowanie informacji umieszczonych na opakowaniu produktu
 • świadczeniu pomocy prawnej w zakresie oceny prawnej stosowanej lub planowanej przez klienta reklamy i marketingu, opinie i weryfikacja reklamy produktów, reklamy korporacyjnej i akcji promocyjnych w zakresie ich zgodności z przepisami prawa. Wydajemy opinie prawne dotyczące etykietowania – analiza etykiet krajowych, analiza etykiet międzynarodowych
 • tworzeniu w oparciu o ustalenia z klientami umów handlowych dostosowanych do konkretnego modelu biznesowego oraz specyfiki branży spożywczej – m.in. umowy dystrybucyjnej, umowy partnerskiej, umowy agencyjnej, umowy franczyzowej
 • prowadzeniu spraw przed sądami i organami administracji publicznej w postępowaniach kontrolnych oraz dotyczących uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, a także przed organami inspekcji sanitarnej
 • doradztwie prawnym, dotyczącym np. koncepcji franczyzowej, co obejmuje nadzór prawny nad rozwojem sieci franczyzowej, czy też przygotowanie i analiza umowy franczyzy oraz listu intencyjnego

Klienci indywidualni

Prawo cywilne

Prawo spadkowe

Prawo administracyjne

Prawo pracy

 

zobacz więcej

 

o mnie

Paweł Gudel

Profesjonalne świadczenie usług prawnych jest realizacją moich zawodowych planów. W okresie ostatnich 8 lat poprzedzających otwarcie indywidualnej Kancelarii Radcy Prawnego, wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobywałem pracując w białostockich kancelariach.

Zobacz więcej
oferta

Porady prawne online

W związku z postępującą cyfryzacją pracy prawnika, oferuję także możliwość uzyskania porady prawnej całkowicie online, w zakresie specjalizacji kancelarii. Pomagam przy sporządzaniu pism, umów (w ramach stworzenia ich od podstaw, a także w zakresie ich zaopiniowania) lub analizie sprawy pod kątem postępowania sądowego.

Zobacz więcej

Strefa wiedzy

 

26/04/2022

Wakacje zmarnowane przez koronawirusa? Uzyskaj zwrot części wydatków za wycieczkę.

Nawet pandemia koronawirusa nie zwalnia organizatora imprezy turystycznej z obowiązku zwrotu części ceny wycieczki, w przypadku zmarnowanych wakacji. Jeśli Twój urlop został skrócony przez koronawirusa, uzyskaj zwrot części poniesionych kosztów za wycieczkę. Nasi klienci, których wakacje rozpoczęły się w marcu 2020 r. tj. w czasie wybuchu pandemii koronawirusa, uzyskali zwrot części ceny wyjazdu z biura […]
25/11/2021

Zawezwanie do próby ugodowej nie przerwie już biegu przedawnienia

30 czerwca 2022 roku wejdą w życie przepisy zmieniające skutek złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. O zmianie przepisów jak wynika z uzasadnienia zadecydowało narastające zjawisko składania przez wierzycieli powtórnych wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, jedynie w celu przerwania biegu przedawnienia. Uznano, że takie działanie nie jest zgodne z podstawowym założeniem postępowania pojednawczego, […]
25/11/2021

Urząd Patentowy ostrzega przed fałszywymi decyzjami wzywającymi do zapłaty

W dniu bezpiecznego internetu (08.02.2022) należy zwrócić uwagę na nowe zagrożenie o którym informuje na swoich stronach Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. W ostatnim czasie nasiliło się zjawisko nagminnego fałszowania decyzji, wzywających zgłaszającego znak towarowy w Urzędzie Patentowym do uiszczenia opłaty za udzielenie ochrony. Rozsyłane fałszywe decyzje zawierają prawdziwe dane zgłaszającego, pobrane z bazy Urzędu Patentowego, […]