Urząd Patentowy ostrzega przed fałszywymi decyzjami wzywającymi do zapłaty

25.11.2021

W dniu bezpiecznego internetu (08.02.2022) należy zwrócić uwagę na nowe zagrożenie o którym informuje na swoich stronach Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. W ostatnim czasie nasiliło się zjawisko nagminnego fałszowania decyzji, wzywających zgłaszającego znak towarowy w Urzędzie Patentowym do uiszczenia opłaty za udzielenie ochrony.

Rozsyłane fałszywe decyzje zawierają prawdziwe dane zgłaszającego, pobrane z bazy Urzędu Patentowego, w której publikowane są informacje o osobie zgłaszającej znak i rodzaju zgłoszonego prawa. W oparciu o tego typu dane oszuści kierują sfałszowaną informację o udzieleniu prawa bezpośrednio do podmiotu zgłaszającego, z pominięciem pełnomocnika, informując ją o udzieleniu prawa i jednocześnie uzależniając jego przyznanie od zapłaty wskazanej w wezwaniu kwoty. Żądane kwoty są określone w walucie EURO, zaś podany rachunek bankowy jest prowadzony na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Dodatkowo do fałszywych decyzji dołączane jest pismo łudząco podobne do wydawanych decyzji przez Urząd Patentowy, potwierdzających udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.

Uczuliliśmy już naszych Klientów aby zwrócili baczną uwagę na treść korespondencji, jaką mogą otrzymać w tej sprawie. Natomiast im informacja ta pojawi się w internecie częściej, więcej osób będzie miało szanse uchronić się przed nielegalnym działaniem przestępców. Warto dodać, że oryginalna korespondencja z Urzędu Patentowego jest zabezpieczona obecnie dodatkowym kodem QR, pozwalającym na weryfikację autentyczności dokumentu. Wymagane kwoty są zawsze podawane w złotych, a co najważniejsze w przypadku zgłoszenia znaku towarowego przez profesjonalnego pełnomocnika Urząd Patentowy nigdy nie kieruje korespondencji bezpośrednio do strony. Więcej informacji, w tym właściwy numer rachunku bankowego Urzędu Patentowego, są dostępne na stronie UPRP.

Radca Prawny Paweł Gudel