Blog

26/04/2022

Wakacje zmarnowane przez koronawirusa? Uzyskaj zwrot części wydatków za wycieczkę.

Nawet pandemia koronawirusa nie zwalnia organizatora imprezy turystycznej z obowiązku zwrotu części ceny wycieczki, w przypadku zmarnowanych wakacji. Jeśli Twój urlop został skrócony przez koronawirusa, uzyskaj zwrot części poniesionych kosztów za wycieczkę. Nasi klienci, których wakacje rozpoczęły się w marcu 2020 r. tj. w czasie wybuchu pandemii koronawirusa, uzyskali zwrot części ceny wyjazdu z biura […]
25/11/2021

Zawezwanie do próby ugodowej nie przerwie już biegu przedawnienia

30 czerwca 2022 roku wejdą w życie przepisy zmieniające skutek złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. O zmianie przepisów jak wynika z uzasadnienia zadecydowało narastające zjawisko składania przez wierzycieli powtórnych wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, jedynie w celu przerwania biegu przedawnienia. Uznano, że takie działanie nie jest zgodne z podstawowym założeniem postępowania pojednawczego, […]
25/11/2021

Urząd Patentowy ostrzega przed fałszywymi decyzjami wzywającymi do zapłaty

W dniu bezpiecznego internetu (08.02.2022) należy zwrócić uwagę na nowe zagrożenie o którym informuje na swoich stronach Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. W ostatnim czasie nasiliło się zjawisko nagminnego fałszowania decyzji, wzywających zgłaszającego znak towarowy w Urzędzie Patentowym do uiszczenia opłaty za udzielenie ochrony. Rozsyłane fałszywe decyzje zawierają prawdziwe dane zgłaszającego, pobrane z bazy Urzędu Patentowego, […]